Slektshistorie

Opprinnelsen til familien Hartmann kjenner man ikke med sikkerhet. I familieboken "Slektene Hartmann i Danmark og Norge ca. 1570 - 1945", skrevet av generalkonsul Hjalmar Hartmann i 1945, begynner imidlertid historien i Braunschweig med Christopher Hartmann som første slektsledd. Året er 1570.

1.Moritz Hartmann
Moritz Hartmann, født i Heilligenhafen i 1657, skulle derimot bli det mest kjente medlemmet av Hartmann- familien. Moritz Hartmann fortjener å minnes blant sjøkrigere fra Niels Juels tid, som styrket den danske orlogmaktens ry under fremmede flagg. Han dro tidlig til sjøs i Hollands tjeneste og ble i 1682 utnevnt til løytnant i Den Danske Marine. 9de februar 1684 fikk skipsløytnant Hartmann utstedet pass av den danske kongen for « bedre å perfeksjonere seg i den hjemlige tjeneste »". Senere fikk han sin sjanse som orlogskaptein i den franske marine og skulle snart få anledning til å vise sitt mot i den spanskfranske krigen.
   

2.Halfdan Birkedal Hartmann

Mer enn 200 år etter at Moritz Hartmann kjempet for den franske Kong Ludwig XIIII, kom familien Hartmann tilbake til Frankrike. Historien fortsatte med Halfdan Hartmann, født i Lier utenfor Drammen i 1865. Halfdan var eldste sønn av Simon Fougner Hartmann og hans danske hustru Augusta C. J. Birkedal. De fikk tre sønner, før Simon døde bare 35 år gammel. Augusta flyttet tilbake til familien i Danmark og tok med seg yngste sønnen Hjalmar. De to eldste sønnene ble igjen i Norge for å studere.

Hjalmar arbeidet som gartner ved det kongelige danske slott og startet senere eget frøselskap under navnet Hjalmar Hartmann. Firmaet eksisterer i København den dag i dag. Den mellomste sønnen, Johannes, leste teologi og startet senere den berømte Hartmanns Internatskole på Hvalstad i Asker. I mellomtiden tok eldstesønnen Halfdan realskoleeksamen og reiste til Danmark hvor han fullførte Handelsskolen. Deretter tok han jobb som salgssjef for vin -og spritselskapet N. F. Larsens Sønner i London.

   

3.Poul Mogens Birkedal Hartmann
I 1902 ble Halfdan Hartmann utnevnt til norsksvensk konsul i Bordeaux og etter unionsoppløsningen 1905 ble han norsk konsul. Han var også medlem i Skandinavisk Cognac Forening og ble i 1927 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. Halfdan fikk fire barn i sitt ekteskap med Elisabeth Rutzow. Rolf i 1896, Poul Mogens i 1898 og tvillingene Else og Edith i 1903.
   

4.Ivan Birkedal Hartmann
Poul Mogens Birkedal Hartmann drev firmaet inntil sin død i 1972 og hans sønn Ivan tok så over firmaet.
   

Kim Birkedal Hartmann
Bente Elisabeth arbeider idag hos Vinhuset Nofra i Oslo, importselskap for Birkedal Hartmann i Norge hvor Kim, fjerde generasjon i familieselskapet,som bor i Bordeaux, er medeier. Han har bodd ti år i Norge, to år i Marokko og resten av tiden har han tilbrakt i Bordeaux efter sine studier i London og California.